Bartók Béla (1881–1945) életművében jelentős helyet foglal el a népdalfeldolgozás műfaja: minden harmadik kompozíciója népdalfeldolgozás, vagy legalábbis tartalmaz népdaltémájú tételt. A műfaj jelen van az életpálya valamennyi szakaszában.

Ez a honlap Bartók eredeti népi dallamokat felhasználó műveinek népzenei forrásait mutatja be. Tartalma a Lampert Vera Népzene Bartók műveiben (Budapest: Helikon, 2005) című kötetében, valamint a Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása már megjelent köteteiben (München, Budapest: G. Henle Verlag, Editio Musica Budapest, 2016–) közölt adatokon alapul, azonban – élve a digitális kiadás kínálta lehetőségekkel – ezeket az adatokat sokféle szempont szerint kereshető formában, magukat a népzenei forrásokat (hangfelvételeket és lejegyzéseket) pedig lehetőség szerint teljes körűen teszi közzé.

Tartalma:

 • Bevezetés: Lampert Vera tanulmánya Bartók népzene-feldolgozásainak forrásairól
 • Böngészés Bartók népzene-feldolgozásai között műfajok, azon belül művek, a műveken belül pedig tételek szerint. Itt mutatjuk be minden egyes feldolgozás hangzó és írott népzenei forrásait, a feldolgozás hangfelvételének és kottájának részletét, a feldolgozásbeli dallamalak(ok) és a népzenelejegyzések összehasonlító kottáját, valamint a vokális művek szövegét.
 • Keresés Bartók népzene-feldolgozásaira a mű vagy a feldolgozott népi dallam adatai alapján
 • interaktív Térkép, amelyen az összes feldolgozott népi dallam lelőhelyét jelöltük
 • Források és rövidítések: A népzenei források megnevezésében használt kifejezések és rövidítések magyarázata és feloldása

FIGYELEM! A honlap feltöltés alatt áll. Jelenleg az alábbi feldolgozások adatait tartalmazza:

Vokális művek:

 • Két román népdal nőikarra (BB 57)
 • Négy régi magyar népdal férfikarra (BB 60)
 • Négy tót népdal vegyeskarra zongorakísérettel (BB 77)
 • Tót népdalok férfikarra (BB 78)
 • Magyar népdalok vegyeskarra (BB 99)
 • Székely népdalok férfikarra (BB 106)

Zongoraművek:

 • Gyermekeknek (BB 53)
 • Román kolinda-dallamok (BB 67)
 • Román népi táncok (BB 68)
 • Szonatina (BB 69)
 • Tizenöt magyar parasztdal (BB 79)
 • Három magyar népdal (BB 80b)
 • Improvizációk magyar parasztdalok fölött, op. 20 (BB 83)


* * *

Köszönetet mondunk az alábbi intézményeknek és személyeknek, amelyek és akik a honlapon található jogvédett anyagok közzétételét engedélyezték:

 • a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest (a Bartók-rend és a Kodály-rend népzenei lejegyzései)
 • Néprajzi Múzeum, Budapest (MH betűjelű népzenei hangfelvételek, MMS betűjelű népzenei lejegyzések)
 • Kodály Zoltán Archívum, Budapest (RMS betűjelű népzenei lejegyzések)
 • Vásárhelyi Gábor (BH betűjelű népzenei lejegyzések)
 • Bartók Péter (BSC betűjelű népzenei lejegyzések)
 • Lampert Vera (Bevezetés)
 • Fotexnet Kft. (Bartók-művek hangfelvételei)
 • Universal Music Hanglemezkiadó Kft. (Bartók-művek hangfelvételei)
 • BMC Records (Bartók-művek hangfelvételei)
 • G. Henle Verlag és Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. (a Bartók-összkiadás partitúrarészletei)