Keresés

Ezen az oldalon akár a művek, akár a népzenei források adatai alapján végezhet egyszerű vagy összetett keresést Bartók népzene-feldolgozásai között.

A mű adatai

A Mű címe és a Tétel címe mezőkbe egy vagy több szót, vagy akár szótöredéket is írhat. A kis- és nagybetűs írásmód, illetve az ékezetek használata vagy mellőzése nem befolyásolja a keresési eredményt, de ha több szót ír be, akkor a szavak sorrendje számít. A Tétel címe mezőben nemcsak a tételek címére, hanem azok számára is kereshet, cím nélküli tételek esetén pedig a szövegkezdetükre vagy a tempójelzésükre is.

A BB-szám mezőben a művek jegyzékszáma szerint kereshet. (Bartók műveinek BB-számok szerinti, időrendi jegyzéke – Somfai László munkája – itt érhető el.) A BB-szám szerinti keresés csak akkor ad találatot, ha a keresett mű teljes jegyzékszámát beírjuk. (Tehát pl. a 2. rapszódia hegedűre és zongorára című műre csak abban az esetben kapunk találatot, ha a keresőmezőbe „96a”-t írunk; hasonlóan a Román népi táncok hegedű-zongora átiratára is csak akkor, ha a keresőmezőbe „68add”-ot írunk.)

Az L-szám mezőben a feldolgozott dallamoknak a Lampert Vera Népzene Bartók műveiben című könyvében található sorszáma szerint kereshet. Az L-szám szerinti keresés is csak akkor ad találatot, ha a keresett népzene-feldolgozás teljes azonosító számát megadjuk.

A népzenei forrás adatai

A Szövegkezdet mezőben a feldolgozott népdalok szövegkezdete alapján kereshet. (A kereső a műben szereplő szövegváltozat mellett figyelembe veszi a forrásdallamok attól esetenként eltérő szövegváltozatát is.) A keresőmezőbe egy vagy több szót, vagy akár szótöredéket is írhat. A kis- és nagybetűs írásmód, illetve az ékezetek használata vagy mellőzése nem befolyásolja a keresési eredményt, de ha több szót ír be, akkor a szavak sorrendje számít.

A Megye és a Település mezőkben a feldolgozott népdalok gyűjtési helye alapján kereshet. (A gyűjtési hely az adatközlő származási helye, ahol az adott dalt tanulta. Ez néha másik helység, mint ahol a gyűjtő a népdalt felvette vagy lejegyezte.) A helységneveket mind a Bartók által használt, mind a mai hivatalos alakjukban megadtuk.

Az Adatközlő mezőben a feldolgozott népdalok eredeti előadója (akinek az előadásában a gyűjtő lejegyezte a dallamot) szerint kereshet. A keresőmezőbe egy vagy több szót, vagy akár szótöredéket is írhat. A kis- és nagybetűs írásmód, illetve az ékezetek használata vagy mellőzése nem befolyásolja a keresési eredményt, de ha több szót ír be, akkor a szavak sorrendje számít. Ebben a mezőben nemcsak név, hanem például az adatközlő életkora alapján is kereshet.

Az Előadásmód és az Etnikum mezőkben a feldolgozott népdalok eredeti előadásmódja (pl. ének, furulya, duda), illetve az adatközlő etnikai hovatartozása alapján kereshet.

A Gyűjtő mezőben a feldolgozott népdalok gyűjtőjének neve alapján kereshet.

A Gyűjtés éve mezőbe egy évszámot vagy egy évszám töredékét írhatja. (Pl. a „18” keresőszó kiadja az 1800-as években és az 1918-ban gyűjtött összes dallamot.)

A Hangfelvétel mezőben az eredeti népzenei felvételek jelzete alapján kereshet. A hangfelvételeket tartalmazó gyűjtemények betűjelét itt találja. A hangfelvételjelzetek a gyűjtemény betűjeléből és a felvétel sorszámából állnak, és a következőképpen néznek ki: KF_173d, MH_0958c, TF_1512b. A keresés akkor is ad találatot, ha a jelzetnek csak egy részét írja be.

Összetett keresés

Ha több mezőt tölt ki, akkor a keresés csak olyan találatokat fog eredményezni, amelyek a kitöltött mezőkben megadott valamennyi keresési feltételnek megfelelnek. (Például ha a Mű címe mezőbe a „Gyermekeknek”, a Gyűjtés éve mezőbe pedig az „1907” szót írja, az Etnikum mezőben pedig a „szlovák”-ot választja ki, akkor a kereső a Gyermekeknek című műben szerepelő szlovák népdalfeldolgozások közül csak azokat fogja listázni, amelyeknek a dallamát 1907-ben gyűjtötték.)