Böngészés a művek szerint

A bal oldali sávban műfajok, azon belül művek, a műveken belül pedig tételek szerint választhatja ki az Önt érdeklő népzene-feldolgozást. A műveket keletkezésük időrendjében, Somfai László Bartók-műjegyzékének számsorrendjében (az ún. BB-számok szerint) listázzuk. (Bartók műveinek BB-számok szerinti jegyzéke itt érhető el.) Minden feldolgozott népi dallamnak egyedi azonosító száma (L-száma) van, amely megegyezik Lampert Vera Népzene Bartók műveiben című könyvének számozásával.

A bal oldali sávban a kiválasztott feldolgozás L-számára kattintva a jobb oldali sávban legfelül a tétel és a mű azonosító adatai (tételszám, tételcím, L-szám, műcím, keletkezési év, BB-szám) jelennek meg, valamint egy kottapélda, amely a népi dallamnak a feldolgozásban megjelenő elsődleges alakját mutatja. Olyan műveknél, amelyeket a Bartók-összkiadás két változatban közöl, mindkét változat szerinti dallamalakot bemutatjuk.

A Népzenei forrás fülre kattintva meghallgatható a feldolgozott népi dallam(ok) eredeti fonográffelvétele (amennyiben rendelkezésre áll), láthatók a dallam(ok) forrására vonatkozó adatok (a hangfelvétel jelzete, a gyűjtés helye, ideje és a gyűjtő neve, az adatközlő neve és életkora, az előadásmód, az etnikum és szükség esetén további megjegyzések), valamint megtekinthetők az eredeti dallamlejegyzések. A helységneveket a dallamok gyűjtése idején érvényes történeti alakjukban használjuk, de a Magyarország határain kívül eső települések mai hivatalos nevét is megadjuk. A helységnévre kattintva a Térkép menübe ugorhatunk.

Bartók sok népdalt többször is lejegyzett, illetve számos lejegyzését később revideálta. A fakszimilében közölt lejegyzések időrendben követik egymást, és az ABC betűivel jelöltük őket. Az időrendi besorolásnál rendszerint a lejegyzések utolsó revíziójának dátumát tekintjük mérvadónak, de ha a feldolgozás szempontjából valamelyik korábbi írásréteg relevánsabb, akkor ennek a dátumát is figyelembe vesszük. Ha a feldolgozásbeli dallam több dallamvariánson alapul, akkor valamennyi forrásdallamot közöljük, és számozzuk őket. Ha a szöveget más forrásból vette Bartók, mint a dallamot, a szövegforrásokat is felsoroljuk. A népdalforrások között # jellel adjuk meg azokat a dallamlejegyzéseket, amelyeket Bartók a feldolgozás kottájában közölt; ezek a dallamalakok nem tudományos igényű lejegyzések, hanem rendszerint a komponálást követően, olykor több variánst összegyúrva alakította ki őket Bartók.

A dallamlejegyzések fakszimiléi a feliratukra kattintva tekinthetők meg. A fakszimilék feliratában szereplő kéziratos és publikált gyűjtemények rövid leírása, valamint az itt használt egyéb rövidítések feloldása a Források és rövidítések menüben található. A kéziratos lejegyzések többségét maga Bartók készítette, ezért ha az alapírás Bartóké, ezt külön nem jelezzük a lejegyzés feliratában.

A Hangfelvétel és partitúra fülre kattintva belehallgathat a feldolgozásba és betekinthet annak kottájába. Etalonértékű mai hangfelvételek mellett (amennyiben rendelkezésre állnak) Bartók saját felvételeit is közzétesszük itt. A partitúrákat a Bartók-összkiadásból vettük át.

A Szöveg fülre kattintva a vokális darabok szövegét olvashatja eredeti nyelven és magyar fordításban.

Az Összehasonlítás fülre kattintva egy olyan kottapélda nyílik meg, amely a dallam feldolgozásbeli alakjának és az eredeti népi dallam egy vagy több kiválasztott lejegyzésének összevetését teszi lehetővé. Azoknál a dallamoknál, amelyeknek sok lejegyzésük maradt fenn, nem tartottuk célravezetőnek valamennyi forrás valamennyi eltérését dokumentálni; elsősorban a kompozícióban megjelenő dallamalakhoz legközelebb álló lejegyzés(eke)t, valamint a Bartók által gondozott legutolsó lejegyzést közöljük. Az egy lejegyzésen belüli alternatív dallamfordulatok, strófánkénti eltérések közül csak azokat vettük figyelembe, amelyek a feldolgozás szempontjából relevánsak; ezeket a variánsokat a lejegyzésen belüli ossiaként vagy számozott lábjegyzetként adjuk. Bartók eredeti lábjegyzeteit szintén számozzuk, míg a közreadói jegyzeteket *-gal jelöljük. A közreadói kiegészítések szögletes zárójelben állnak. (Olykor a hiányzó tempójelzéseket időben közel álló és azonos lejegyzésváltozatot képviselő másik forrásból pótoltuk.) A népdalszövegek nyilvánvaló betűhibáit hallgatólag javítottuk, de azonos szöveg más időben készült eltérő ortográfiájú leírását betűhíven közöljük. Az egyes lejegyzésekre a Népzenei forrás fül alatt szereplő betűjelükkel hivatkozunk (több írásréteget tartalmazó lejegyzéseknél „orig.” toldattal utalunk arra, ha az adott lejegyzés eredeti alakját közöljük). Az összehasonlítást megkönnyítendő a dallam hangjait az összes lejegyzésben pontosan egymás alá rendeztük.