L 174

4. Ej, a keď mňa zabiju

Slovak Folk Songs for four-part men's chorus (1917; BB 78)

The source of the melody:

Recording:
TF_1433a
Collecting:
Padkóc/Podkonice (Zólyom/Zvolenská County), July 1915, Béla Bartók
Informant:
Róza Slivková (60)
Performance:
voice
Ethnicity:
Slovakian
Remarks:
Movements 1 and 4 of the work are based on the same folk song.

Source of the words:

Collecting:
Pozsony (now: Bratislava), April 1917, Béla Bartók
Informant:
soldiers
Performance:
voice
Ethnicity:
Slovakian
CD_BUS-22


Slovak Philharmonic Choir
Conductor: Zoltán Kocsis
Bartók New Series, Hungaroton Records, 2016

Ej, a keď mňa zabiju, dobre mňa schovajte,
Ej, na bystrický cinter, tam mňa pochovajte.

Ej, na bystrický cinter, nedelako dverí,
Pôjde mojá milá, srce ju zabolí.

„Tu ležia nožičky, čo k nám chodievali;
Tu ležia ručičky, čo mňa obímali.”

Hey, if I get killed, hide me well,
Hey, in the cemetery of Bistrica, bury me there.

Hey, in the cemetery of Bistrica, near the gate,
My sweetheart will come there, her
heart will ache.

"Here lay the legs that came to our
house;
Here lay the arms that embraced me."