L 305

1. Hej, de sokszor megbántottál

Székely Folk Songs for men's voices (1932; BB 106)

The words of mm. 1–8 of the composition are based on the second stanza of the folk song below.

CD_BUS-22


Hungarian National Choir
Conductor: Zoltán Kocsis
Bartók New Series, Hungaroton Records
2016

Hej, de sokszor megbántottál,
Te gyenge violám.

Tul vagy rózsám, tul vagy
ǁ: A Málnás erdejin, :ǁ
De én innet sirok
ǁ: A bánat mezejin. :ǁ

Meg akarnám tudni,
Mikor leszen, rózsám,
Visszafordulásod,
Mikor leszen, rózsám,
ǁ: Visszafordulásod? :ǁ

Akkor lesz, édesem,
Visszafordulásom:
Mikor a tűzhelyen
Csukros rózsát látok,
Majd ha két szem búzán
Húsz kalongya* lészen,
Két gerezd szőllőből
Húsz vider bor lészen,
Száraz jegenyének
Zöld levele lészen.

S ne hidd rózsám, ne hidd,
ǁ: Mer az sohase lesz. :ǁ
S a te álnok szűved
ǁ: Soha enyém nem lesz. :ǁ

Hej, de sokszor megbántottál,
Te gyenge violám.

* Bartók megjegyzése: kereszt

Hey, how often you have hurt me
My tender violet.

You are beyond, my sweetheart, you are beyond
ǁ: The forest of Málnás, :ǁ
But I am crying from here
ǁ: On the field of sorrow. :ǁ

I would like to know
When, my sweetheart,
Will you return,?
When, my sweetheart,
ǁ: Will you return? :ǁ

I will, my love,
Return
When I’ll see on the hearth
A bouquet of roses,
When two kernels will turn into
Twenty ears of wheat,
When two grapes will give
Twenty buckets of wine.,
When the dead poplar tree
Spurts green leaves.

And don’t believe it, sweetheart, don’t believe it,
ǁ: Because that will never happen. :ǁ
And your false heart
ǁ: Will never be mine. :ǁ

Hey, how often you have hurt me
My tender violet.